25 Days of Joy / 25 Dni Veselja # 2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I took my design from last time and took it up a notch. I used Perfect Pearls in gold and pearl colour and combined them with gold and silver string some pattern paper and Stickles. I also used foam tape to make it more dimensional.
Voščilnice prejšnjega petka sem danes malce dopolnila in pri tem uporabila Perfect Pearls prah v zlati in perl barvi. Dodala sem srebrno in zlato vrvico, vzorčast papir in bleščice. Srednji del sem tudi malce dvignila s pomočjo penastega lepila, da je vse skupaj malce bolj razgibano. 


Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Mateja

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja # 1

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Christmas is getting closer and I will try to get some inspiration your way every Monday, Wednesday and Friday until then (and some non-Christmas inspiration in between if I get lucky).
Božič se približuje in do takrat bom poskušala vsak ponedeljek, sredo in petek poslati nekaj prazničnega navdiha v vašo smer (morda pa vmes še kaj ne-božičnega, če bom imela srečo).
Today I have three cards for you. Using MISTI made this stamping super quick, but I wanted to add some Perfect Pearls for the strings, so I stamped those separately. This cards can be a great design to mass-produce in one or many colours. I just mounted some pattern paper behind my stamped panel, but that is optional.
Danes imam za vas tri voščilnice. Z uporabo MISTI-ja je odtiskovanje super hitro, želela pa sem dodati še nekaj Perfect Pearls sijaja na vrvicah, zato sem te dele odtisnila naknadno. Super set in oblika za masovno proizvodnjo v eni ali mnogih barvah. Uporabila sem še nekaj vzorčastega papirja za ozadje, vendar se ta del lahko tudi izpusti. 
Thank you for coming over and have a great weekend.

Hvala za obisk in želim vam super podaljšan konec tedna. 

Mateja

Work Time Wednesday Easy Watercolour

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I really like this set from Simon Says Stamp. I used Distress Ink and just a little bit of water to quickly colour some of the stamped images. I love how it turned out :)
Ta set štampiljk mi je res všeč. Je od Simon Says Stamp. Uporabila sem Distress blazinice in samo malo vode, da sem pobarvala nekatere izmed odtisov. Res mi je všeč, kar je nastalo :)

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Mateja

Voščilnico prijavljam v oktobrski izziv Izdelek po želji na Ustvarjalnem dotiku (iz trgovine so voščilo, številka 4 in številka 0).

Monday Madness Getting Things Together

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I picked up my Christmas supplies and put them together in one box. Now I need to decide where to start :)
Zbrala sem vse svoje božične stvari in jih dala v eno škatlo. Zdaj pa se moram odločiti kje bom začela :) 

Have a great week ;)

Želim vam super teden ;)

Mateja

Long Time No Post

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

I haven't been a very good blogger lately. There is a very good reason. Or a combination of few reasons that all come back to one. I'm pregnant and we are expecting our little one in February. I'm very happy I had no major morning sickness issues, but I'm tired a lot. No amount of sleep is enough and I have to get up very early so I don't have any extra time in the evening. Also my fiancé started a new job in September and I'm helping him out as much as I can so that means I have even less free time. So combination of pregnancy, getting our home ready of a new little person, two jobs for me and new job for my fiancé and there is very little free time left on my schedule. Truth be told there is no mojo when I'm tired and I also take time to lift my legs up and relax a bit when I can. I have to or I would go bananas :/

Zadnje čase nisem najbolj pridna blogerka. Imam precej dober razlog. Oz. kombinacijo večih razlogov, ki pa se navezujejo na glavnega. Noseča sem in malčka pričakujemo februarja. Na srečo nisem imela večjih težav z jutranjo slabostjo, sem pa zelo utrujena. Nobeno število ur spanja ni dovolj in glede na to, da moram zjutraj vstati precej kmalu, odpade podaljšano ustvarjanje ob večerih. Prav tako je zaročenec septembra začel z novo službo, pri čemer mu pomagam kolikor je le mogoče, kar pomeni da se moj prosti čas še skrajša. Torej kombinacija nosečnosti, pripravljanja stanovanja za novega člana, moji dve službi in nova služba zaročenca pomenijo zelo malo prostega časa. Glede na mojo utrujenost je tudi ustvarjalnost zelo omejena, si pa vzamem tudi nekaj časa, da počivam, ko je le mogoče. To je precej nujno, če ne bi se mi že zmešalo :/

I'm planning my 25 Days of Joy series for this year and it starts next week. I just hope I can do it all :) I have no plans for next year we will have to wait and see, but I don't plan on quit making cards or writing blog  :)

Načrtujem 25 Dni Veselja za letos in serija se bo začela naslednji teden. Upam samo, da mi jo bo uspelo pripeljati do konca :) Za naslednje leto nimam nobenih načrtov, bomo šli s tokom in sproti videli kaj in kako. Prav gotovo pa ne načrtujem prenehanja ustvarjalnega udejstvovanja v živo ali na blogu :)

Thank you for your patience and I wish you a great day!

Hvala za vaše potrpljenje in želim vam super dan!

Mateja

A Blog Named Hero Geometric

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I have a card for you today made with October's challenge over at A Blog Named Hero in mind. I used Hero Arts Geometric Shapes dies and made a "friendly" card.
Danes sem naredila voščilnico z oktobrskim izzivom na A Blog Named Hero v mislih. Uporabila sem Hero Arts Geometric Shapes rezalne šablone in naredila "prijateljsko" voščilnico. 

You have until the end of October to participate in the Geometric Challenge.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMXCQ9kTEeoFcYgOpujlaGoBOC-5qaAk6p3y1bamEQ_Oeu-ZQZ50_zVJdCHUvLlmESkLe4-OiZo8Lc26egEIK2Lt3FxTDYYQSOey4-xDnj7GNhnMp2_NH-mbxdQuaN1EghEGb44ap6bGs/s1600/geometric.jpg
Do konca oktobra še lahko sodelujete v izzivi Geometrijsko. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-oPVPaHV-1aOSf0vru-8k146ZPyTXEPqqT7U0WrV_NycSEqLgiXkPwySSmgFhyphenhyphen0aYl3dQJZRyRX3mkyv0lCzxvOMEf4jqarSs1ap79I2aYAUNHEFev-UCQxdIytbOVsT9gVeU8HvuB5jX/s1600/mateja_sig.jpg

Monday Madness Craft Space Progress

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

(Yesterday I couldn't upload photos, so I'm posting this today.) This is our corner office and craft space in the bedroom. I put everything together and now we have to level things and anchor them. And then we have to fill it up :) That's going to be interesting.
(Včeraj nisem mogla naložiti fotografije, zato objavljam danes.) To je najina pisarna in ustvarjalni kotiček v kotu spalnice. Vse sem sestavila, sedaj pa morava poravnati in fiksirati vse skupaj, da ne bo neprijetnih presenečenj. Potem pa pride polnjenje :) To bo še zanimivo. 

Thank you for coming over and have a great week.

Hvala za obisk in želim vam super teden. 


Mateja

Monday Madness Under Construction


Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I don't have a card for you today, I'm sorry, but I have this going on. Office and craft space under construction and some more things are waiting to be assembled, I need to clean everything and then move all my stuff. Need to do that ASAP :)
Danes nimam za vas nobene voščilnice, se opravičujem, se pa dogaja tole. Pisarna in ustvarjalni kot v nastajanju. Še nekaj stvari čaka, da jih sestavim, potem pa čiščenje in selitev. Čim prej, po možnosti :) 

Have a great week!

Želim vam super teden! 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-oPVPaHV-1aOSf0vru-8k146ZPyTXEPqqT7U0WrV_NycSEqLgiXkPwySSmgFhyphenhyphen0aYl3dQJZRyRX3mkyv0lCzxvOMEf4jqarSs1ap79I2aYAUNHEFev-UCQxdIytbOVsT9gVeU8HvuB5jX/s1600/mateja_sig.jpg