Work Time Wednesday with Orchids # 2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I wanted to use the orchid die from last week again and so I stamped the foliage and glued a few small orchid flowers on stamped parts.
Še enkrat sem želela uporabiti rezalno šablono orhidej od prejšnjega tedna, le da sem danes zelene dele odtisnila, cvetove pa nato posula po teh odtisih. 

Have a great day!

Želim vam en super dan! 

Mateja

Voščilnico dodajam v junijsko galerijo Najlepšega para.

Monday Madness affected by the weather

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

We had a weird weather in Ljubljana today and I'm not able to do anything productive on that kind of days. It just felt like 1000 tons was pressing down on me and I couldn't even think :/ Do you have days like that too?
Današnje vreme je bilo čisto ubijalsko. Eden izmed tistih dni, ko ne ve čisto točno kaj naj bi vreme počelo, se ne more odločiti, samo pritiska name z grozno težo. Danes še misliti nisem bila sposobna :/ Imate tudi vi kdaj takšne dni? 

I hope tomorrow is a better one  ;)

Upam, da bo jutri bolje ;)

Mateja

Friday Fun with Pearls

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Homemade mask, some Perfect and Liquid Pearls and two dies - butterflies and sentiment. I made a wedding or anniversary card. I think that kind of subtle shine that Perfect and Liquid Pearls give to the card is perfect for occasions like this.
Doma narejena maska, nekaj Perfect in Liquid Pearls ter dve rezalni šabloni - metulj in voščilo. Danes imam za vas poročno voščilnico ali pa voščilnico ob obletnici poroke. Nežen lesket, ki ga Perfect in Liquid Pearls dajo voščilnici, se mi zdi nadvse primeren za takšne priložnosti. 

Have a great day!

Želim vam čudovit dan! 

Mateja

I'm adding this card into Simon Says Wednesday Add Some Shimmer Challenge. 

Work Time Wednesday with Orchids

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

It's been long time since I used this orchids die from Najlepši par and I don't think I've ever used this swirly vines die before on a card. It was about time :)
Že kar nekaj časa nisem uporabila te šablonice Najlepšega para za sestavljanje cvetov orhidej in mislim, da še nikoli nisem uporabila izrezkov teh vitic, tako da je bil že skrajni čas :)

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam čudovit dan! 

Mateja

I'm entering this card into:
- June gallery over at Najlepši par
- Add Some Shimmer Simon Says Wednesday Challenge

Monday Madness paying the bills

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I have a bunch of bills on my craft desk today. Why? Because I have to pay them :) I hope I can get some time to shop for new craft goodies soon. My fingers are itching :P
Danes me na ustvarjalni deski čaka en kup položnic. Zakaj? Ker jih moram plačati :) Me pa močno srbijo prsti, da bi si spet privoščila kakšne bombončke za ustvarjanje, ampak moram najti nekaj časa, da si pametno naberem polno košarico :P

Have a great week!

Želim vam super teden! 

Mateja

Friday Fun with Little Wedding Bits

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

It's been one of those crazy weeks when I don't know what day it is, but I made this wedding card and I used Wplus9 Little Bits stamp set. This heart shape is perfect in my opinion. Cute and rounded :) 
Ta teden je bil eden izmed tistih, ko nisem vedela kater dan ali datum je, sem pa za danes uspela narediti to poročno voščilnico, za katero sem uporabila Wplus9 Little Bits set štampiljk s perfektno obliko srčka. Zaobljena in prisrčna oblika :) 

Have a great weekend. I know I need one :)

Želim vam super konec tedna. Zase vem, da ga nujno potrebujem :) 

Mateja

A Blog Named Hero Congratulations # 2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Last week I showed you a card made from one half of my background piece and I have the other one here for you today. I switched up orientation of my card and position of the flower and sentiment. I think I like this one even better :) 
Prejšnji teden sem vam pokazala voščilnico iz ene polovice ozadja, danes pa imam za vas pripravljeno še drugo. Spremenila sem usmerjenost voščilnice in pozicijo rože in voščila. Mislim, da mi je današnja voščilnica še skoraj volj všeč :) 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! Monday Madness needs help :)

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I need to get my things sorted and organized in a better way and I don't even know where to begin :/ I need a battle plan :P
Nujno moram svoje stvari spraviti v red in malo bolje organizirati, vendar sploh ne vem kje naj začnem. Potrebujem bojni načrt :P

Have a great week!

Želim vam odličen teden! 

Mateja

Friday Fun in Purple

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni?

I love purple colour for new baby girl's cards and I made two today :)
Zelo mi je všeč vijolična barva za voščilnice za novorojenko in danes sem naredila dve :) 
Thank you for coming over and have a great weekend!

Hvala za obisk in želim vam super konec tedna! 

Mateja

Work Time Wednesday with Sizzix

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I forget about these dies that I have from Sizzix. I usually reach for my Memorybox butterflies and leave this stamp-dies combo at the back of my storage. Today I made two cards using Distress ink, stencils, butterflies and some bling :)
Vedno pozabim na te šablone metuljev od Sizzixa. Običajno najprej zagrabim metulje od Memoryboxa in ta set štampiljk in rezalnih šablon ostane v ozadju moje škatle. Danes sem naredila dve voščilnici z Distress blazinicami, plastičnimi šablonami, metulji in nekaj bleščečimi elementi :)
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Mateja


A Blog Named Hero Congratulations

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I'm using the second technique piece and one of my shaded flowers and a few leaves that I posted a week ago on A Blog Named Hero Facebook page. I cut my background piece in half and die cut half of a circle from it. Sentiment (Congratulations!) is stamped directly on my card base and half on the circle is glued directly to the base as well. Everything is glued with different thickness of foam tape. I also added some sparkle to bring everything together. 
Danes sem uporabila drugo ozadje izpred nekaj tednov in eno senčeno rožo z listi, ki sem jih prejšnji teden objavila na A Blog Named Hero Facebook strani. Ozadje sem razpolovila in delno izrezala krog iz tega. Voščilo je odtisnjeno na osnovi, polovica kroga pa prilepljena direktno nanjo. Vse ostale dele sem malo privzdignila z različnimi debelinami penastega lepila. Za konec sem dodala še nekaj bleščic. 
Come back next week to see what I did with the other half of that background piece but until then have a great day.

Naslednji teden vam pokažem kaj sem naredila z drugo polovico ozadja, do takrat pa vam želim čudovit dan. Monday Madness with my ATG gun

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I had to change the glue tape in my ATG gun. I have to figure it out each and every time and then I forget how to do it until I have to do it again :) This is my favourite dry glue. Which one is yours?
Danes sem morala zamenjati kolut lepila v moji ATG "pištoli". Vsakič znova moram pogruntati kako to narediš in ko mi uspe, do naslednjič že pozabim :) To je moje najljubše suho lepilo. Katero pa je vaše? 

Have a great week!

Želim vam super teden! 

Mateja

Friday Fun in Pink

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

I missed Work Time Wednesday post this week so I have two cards for you today. Both are for a new baby girl :) Both images are from this blog.
Na žalost mi ni uspelo objaviti Work Time Wednesday, imam pa zato danes dve voščilnici. In obe sta namenjeni novorojenki :) Obe živalci lahko najdete na tem blogu.
Have a great weekend!

Želim vam super konec tedna! 

Mateja 

 I'm entering these into Simon Says Monday Monochrome Challenge.