I'm away on vacations :)

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I'm going away on vacations again so there will be no regular posts next week. Thank you for your patience and I wish you an amazing week :)

Ponovno se odpravljam na dopust, tako da v naslednjem tednu ne bo mojih rednih objav. Hvala za vaše potrpljenje in želim vam sijajen teden :)

Mateja

Work Time Wednesday in Glitter

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I used the same stencil as last week but I wanted to play with glitter background today. I used two techniques and got some amazing backgrounds to work with in the future.

Uporabila sem isto šablono, kot prejšnji teden, le da sem se danes poigrala z bleščicami. Uporabila sem dve različni tehniki in dobila nekaj super ozadij za svoje nadaljnje projekte. 
First off I used turquoise glitter embossing powder that is gorgeous. I pressed my Versa Mark over the stencil. I forgot to use my anti-static powder tool and some tape to keep everything in place on the first try but made another that looks more crisp.
Najprej sem uporabila prelep turkizen embosirni prah z bleščicami, na katerega sem preko šablone pritisnila Versa Mark blazinico. Pri prvem primeru sem pozabila uporabiti antistatični prah in fiksirati šablono na karton, pri drugem primeru sem to naredila.
For my second two backgrounds I used white school glue over the stencil and poured some loose glitter over it. First was an iridescent white glitter in the usual size. This is more of a 3D background.
Za drugi par ozadij sem uporabila belo šolsko lepilo, ki sem ga na karton nanesla preko šablone. Celotno ozadje sem nato prekrila z bleščicami v prahu. Pri prvem so bleščice v belo mavrični barvi in običajni velikosti delcev. Pri tem ozadju je prišel bolj do izraza 3D učinek.
Second was a green super fine glitter that looks like patina. It's much less sparkly.
Pri drugem so bile bleščice v zeleni barvi in super fino mlete, končni izgled pa spominja na oksidiran baker. Je tudi precej manj bleščeč.
Which one is your favourite? I can't get over my turquoise embossing powder. It looks amazing :)

Kater primer vam je najbolj všeč? Jaz mislim, da bom ta turkizen prah še morala uporabljati. :)

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Mateja

Monday Madness All Cleared Up

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

My last week's Friday Fun got away from me, but I managed to clear up my desk and keep it quite empty :)

Prejšnji teden mi je Friday Fun ušel, sem pa uspela pospraviti mizo in jo za seboj pustiti v skoraj povsem enakem stanju :) 

Have a great week!

Želim vam super teden! 

Mateja

Work Time Wednesday with Happy Mail

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I got a very happy mail from Michell with Hero Arts Map Grid Stencil inside. Thank you, Michelle! :) It's awesome and I had to use it today.
Dobila sem zelo veselo pošto s Hero Arts Map Grid plastično šablono v notranjosti, ki mi jo je poslala Michelle. Danes sem ga morala preizkusiti in sem navdušena nad njim :) 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Mateja

Voščilnico dodajam v julijsko galerijo Najlepšega para.

Testing Hero Arts Mid-Tone Shadow Ink with Water

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

It states on the back of Hero Arts Mid-Tone Shadow Ink that they are waterproof for watercolors & markers so I wanted to test how/if they react with water in different situations and how does the end result look like. I used the same ink (in shade Cornflower), same stamp (Drippy Lines Bold Prints) and the same paper (Daler-Rowney 190 g/m2 90lb watercolour A4 paper). These are the results:

Na zadnji strani Hero Arst Mid-Tone Shadow Ink blazinic piše, da so vodoodporne za vodene barvice in markerje, zato sem želela preizkusiti kako/če reagirajo z vodo v različnih situacijah in kakšen je končni rezultat. Uporabila sem isto blazinico (v barvi Cornflower), isto štampiljko (Drippy Lines Bold Prints)in isti papir (Daler-Rowney 190 g/m2 90lb watercolour A4 papir). To so rezultati: 
1. Ink on dry paper / odtis na suh papir
2. Ink on dry paper and then sprayed with water / odtis na suh papir naknadno zmočen
3. Ink on stamp sprayed with water then pressed on dry paper / namazana štampiljka poškropljena z vodo in nato odtisnjena na suh papir
4. Ink on wet paper /odtis na moker papir

5. Ink on stamp sprayed with water then pressed on wet paper / namazana štampiljka poškropljena z vodo in nato odtisnjena na moker papir
I'm sorry about lost focus on number 4. My camera did not want to focus on this one no matter what I did.
Opravičujem se za pomanjkanje ostrine pri številki 4. Moj fotoaparat ni želel izostriti te slike ne glede na to, kaj sem naredila z njim. 

This paper is not completely smooth so even the first stamping is not perfect, but difference in colour is noticeable even on photos. Wetting the stamped area in second example did not make the image blurry in any way, but it did become a bit lighter.

Papir, ki sem ga uporabljala ni povsem gladek, tako da tudi prvi odtis ni perfekten, se pa zelo jasno vidi razlika v barvi med posameznimi odtisi. Ko sem odtis pri drugem primeru zmočila, se barva ni razlila ali zamazal, je pa možno opaziti rahlo svetlejši odtenek. 

These were fun to make and I can use them in some future projects. Now you will know which method you need to use for the look you are going for.

Prav zabavno je bilo eksperimentirati z različnimi kombinacijami, imam pa tudi nekaj materiala za naprej. Zdaj pa boste tudi vi vedeli katero metodo morate uporabiti za želen končni rezultat.  

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

After-Vacation Monday Madness

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I've been away on vacations (that is why there were no posts) and I did not manage to set some up in advance. And you know what? No one cleaned my crafting desk while I was away :D So my first to do is making this space all nice and usable again :)
Bila sem na dopustu (zato ni bilo v tem času nobenih objav) in nisem uspela v naprej pripraviti prav ničesar. In veste kaj? Tudi nihče ni v tem času pospravil mojega ustvarjalnega prostora :D Posledično je to na vrhu seznama obveznih opravil, da bo miza spet lepa in uporabna :)

Have a great week!

Želim vam super teden! 


Mateja

Monday Madness in Chaos

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I don't know who's desk this is but he/she should be ashamed of themselves :D
Ne vem sicer čigava je ta miza, ampak mislim da bi ga/jo moralo biti sram :D

Have a great week ;)

Želim vam super teden! 

Mateja

Congratulations with Hero Arts

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

I made a card using combination of Hero Arts products in bright summer colours. I heat embossed the butterfly in my favourite Hero Arts embossing powder-White Satin Pearl. I tend to forget about this butterfly stamp because it's mounted on wood and I store those stamps separately.
Naredila sem voščilnico s kombinacijo več izdelkov Hero Arts v živahnih poletnih barvah. Metulja sem embosirala z najljubšim Hero Arts embosirnim prahom White Satin Pearl. Vedno malce pozabim na tega metulja, saj je štampiljka pritrjena na les in jo imam shranjeno drugje.

Thank you for coming over and have a great week.

Hvala za obisk in želim vam super teden. 

Mateja

Friday Fun with Masculine Butterfies

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

After a few pink and girly cards I wanted to do one with masculine vibe. And I used butterflies. Could this really be a masculine birthday card? :)
Po nekaj roza in punčkastih voščilnicah sem želela eno, ki bi imela bolj moške vibracije. Uporabila pa sem metulje. Bi to sploh lahko bila moška rojstnodnevna voščilnica? :)

Thank you for coming over and have a great weekend ;)

Hvala za obisk in želim vam super konec tedna ;)

Mateja

I'm entering this card into Anything Goes Simon Says Wednesday Challenge.