25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #14

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I wanted to use felt again and I loved the fake wood panel from my previous card so I combined that. I also used felt for the sentiment and I found out that the easiest way to glue felt is using double sided tape on the back before you die cut it :) Noted for next time.
Želela sem ponovno uporabiti filc in zelo mi je bil všeč videz vhodnih vrat od zadnjič, zato sem danes oboje združila. Tudi za voščilo sem uporabila filc in ugotovila, da je najlažji način lepljenja filca dvostranski lepilni trak na zadnji strani preden začneš rezanje :) Si bom zapomnila za naslednjič. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnico dodajam v novembrsko galerijo Najlepšega para in v Malo šolo prazničnega ustvarjanja.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #13

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Today's wreath is made with felt. I don't know if I ever made something out of felt on my cards. It made a perfect material for wreath with poinsettias.
Današnji venček sem naredila iz filca. Ne spomnim se, da bi dejansko kdaj že uporabila filc na svoji voščilnici, je pa idealen material za venček z božičnimi zvezdami. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #12


Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Today's cards look quite different at the first glance, but they have a few things in common.

Na prvi pogled sta današnji voščilnici zelo različni, vendar imata kar nekaj skupnih elementov. 
I die cut the same die as yesterday from vellum and pattern paper. I also stamped poinsettia like flowers from my new stamp set from Najlepši par and the cut them out.

Izrezala sem dva venčka z isto šablono, kot včeraj, enega iz paus papirja in drugega iz vzorčastega papirja. Božične zvezde iz novega seta Najlepšega para sem odtisnila in jih izrezala. 
First one is glued directly on the card base and sentiment stamped with red ink. I wanted to make fake wood panel for the second one (I scored a piece of cardstock and then swiped ink pads over that) to make it seem like the wreath in hung on the front door. That is why I also added the sentiment in the middle and as a banner over top.
Prva venčka sta prilepljena direktno na osnovo in prav tako je voščilo odtisnjeno z rdečo blazinico na osnovo. Pri drugi pa sem želela narediti vtis, kot da venček visi na vhodnih vratih in sem tako naredila karton z videzom lesenih desk (narejeni utori in blazinice potegnjene preko). Voščilo sem tako tudi "obesila" na sredino in spodnji del. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para in Malo šolo prazničnega ustvarjanja

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #11

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Every year I make a few cards with Christmas wreaths and this year is no exception.

Vsako leto naredim vsaj nekaj voščilnic z božičnimi venčki in letošnje leto ni nobena izjema. 
I love my new wreath die and I had to use it. I combined it with gold stars to make it super 3D and sentiment from Najlepši par in gold glitter paper. Red Liquid Pearls just make it a bit more Christmas inspired.
Obožujem svojo novo rezalno šablono venčka in morala sem jo uporabiti. Danes sem izrezek obogatila z zlatimi zvezdicami za zelo 3D voščilnico in dodala voščilo Najlepšega para izrezanega iz zlatega bleščečega papirja. Dodala sem še nekaj pikic z rdečimi Liquid Pearls za bolj božično vzdušje. 
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para in Malo šolo prazničnega ustvarjanja.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja # 10

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I used Gansai Tambi watercolours on Wednesday but today I used Yasutomo Pearlescent watercolours today. They are very afordable and make a great effect.

V sredo sem uporabila Gansai Tambi akvarele, danes pa Yasutomo Pearlescent vodene barve. Izjemno ekonomična varianta in super efekt.

I made two cards and used gold and copper paper for the background and sentiments from Najlepši par.

Naredila sem dve voščilnici z zlatim in bronastim papirjem za ozadje in voščila Najlepšega para
Thank you for coming over and have a great shopping weekend!

Hvala za obisk in želim vam uspešen šoping vikend! 
Voščilnici dodajam v novembrsko galerijo Najlepšega para.

25 Days of Joy/25 Dni Veselja #9

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I made another Christmas ornaments set of cards using some masking, Gansai Tambi, Perfect Pearls and glitter paper.
Tudi danes imam za vas set voščilnic z ornamenti, pri katerih sem uporabil nekaj maskiranja, Gansai Tambi akvarele, Perfect Pearls sprej in bleščeč papir. 


I used a long strip of water colour paper and stamped the ornaments with some masking all over. I coloured them using Gansai Tambi watercolours and then sprayed them with Perfect Pearls mist.
Na dolg kos akvarelnega papirja sem odtisnila ornamente z nekaj maskiranja, jih pobarvala z Gansai Tambi barvami in vse skupaj posprejala s Perfect Pearls. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam čudovit dan!


CASE a designer #2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

With A Blog Named Hero challenge in mind I'm CASEing Jessica Frost-Ballas. This is the card that inspired me.
 Glede na izziv na A Blog Named Hero bo moj navdih Jessica Frost-Ballas. To je voščilnica, ki me je navdihnila.
I used the same technique of watercolouring with Distress Ink and the stamping a background stamp with water on top of that. I used the Haxagon background stamp from Hero Arts.
Uporabila sem enako tehniko, saj sem pobarvala akvarelni papir z Distress blazinicami in nato z mokro štampiljko "odtisnila" vzorec. Uporabila sem Hero Arts Hexagon background štampiljko.
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

I'm entering this cards into A Blog Named Hero challenge Copy a Designer and gallery over at Najlepši par.

25 Days Of Joy / 25 Dni Veselja #8

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I have a set of three cards using a new stamp to me from Najlepši par. I used Gansai Tambi watercolours.
Danes sem naredila set treh voščilnic z novimi štampiljkami Najlepšega para. Uporabila sem Gansai Tambi akvarelne barve. 
I used three different outlines. First is with a black ink (Versafine), second is silver embossing powder and third is made with white embossing powder.
Uporabila sem tri različne medije odtisa. Prvi je črn (Versafine blazinica), druga je narejena s srebrnim embosirnim prahom, tretja pa z belim. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnice dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #7

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I'm trying to catch up today with two cards using the same stamp, watercolour with Distress ink and embossing, but they look quite different.

Danes poskušam ujeti urnik z dvema voščilnicama na katerih sem uporabila isto štampiljko, embosiranje in barvanje z Distress blazinicami, končni rezultat pa je precej različen. 
I used gold embossing powder in the first for the bells and sentiment and three different colours of Distress ink. I also added some paint drops on the rest of the panel. There are strips of gold glitter paper on both edges.

Na prvi sem uporabila zlat embosirni prah za zvončke in voščilo ter tri različne barve Distress blazinic. Te tri barve sem poškropila tudi po celotnem ozadju. Na obeh robovih je trak bleščečega zlatega papirja. 
I dry embossed some water colour paper for the second one and white embossed the bells. After some colouring I added sentiment cut from the same gold glitter paper I used on the first one.

Kos akvarelnega papirja sem embosirala z reliefno srajčko in z belim prahom embosirala odtis zvončkov. Nekaj preprostega barvanja z Distress blazinicami in izrezana voščila Najlepšega para iz istega bleščečega papirja, kot pri prvi voščilnici. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #6

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

This set of cards was made for last week, but I did not manage to post them. The bells are all paper pieced like ornaments from Wednesday and I used dry embossed background for them.
Ta kompletek voščilnic bi moral biti objavljen prejšnji teden, pa mi ni uspelo. Zvončki so sestavljeni iz različnih vzorčastih papirjev, kot ornamenti prejšnje srede, za ozadje pa sem uporabila embosirne mapice.
I used embossing folders that have a "label" incorporated into the design so I could use that for my sentiment and the bells.
Uporabila sem embosirne mapice, ki imajo vključeno ravno površino v obliki okrasne oblike, kar sem uporabila za voščilo in zvončke.

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #5

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I made a few "usual" paper piecing cards using some pattern paper in different combinations.

Danes sem naredila par "običajnih" voščilnic s sestavljanjem iz vzorčastega papirja v nekaj barvnih variantah. 

First one is all green. I stamped the ornament on one pattern paper and the added cut out parts from other papers (it's a bit quicker that cutting everything out and the putting it back together).
Prva je zelena. Ornament sem odtisnila na vzorčast papir in nato dodajala izrezane dele iz drugih vzorcev (palce hitrejša varianta). 

Second is classic red and green.
Druga je klasična rdeče zelena. 

Third one is covered in glitter foil to make the ornament extra sparkly.
Pri tretji pa je ornament prevlečen z bleščečo folijo za ekstra svetlikanje. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 


CASE a designer

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

It's Copy a designer challenge over at A Blog Named Hero for this month and I'm CASEing Michelle Lupton. When I think of Michelle I imagine stencils, ink blending, background stamps and watercolour. I went with stencil and ink blending for today. I hope Michelle doesn't mind :)
Ta mesec je na A Blog Named Hero Izziv Kopiraj oblikovalca in za muzo sem si izbrala Michelle Lupton. Ko pomislim na Michelle mi padejo na pamet plastične šablone, senčenje z blazinicami , štampiljke za ozadje in akvarel. danes sem si izbrala kombinacijo plastične šablone in senčenja. Upam, da Michelle nima nič proti :) 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

I'm entering this card into Copy a designer challenge over at A Blog Named Hero.