Testing Hero Arts Mid-Tone Shadow Ink with Water

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

It states on the back of Hero Arts Mid-Tone Shadow Ink that they are waterproof for watercolors & markers so I wanted to test how/if they react with water in different situations and how does the end result look like. I used the same ink (in shade Cornflower), same stamp (Drippy Lines Bold Prints) and the same paper (Daler-Rowney 190 g/m2 90lb watercolour A4 paper). These are the results:

Na zadnji strani Hero Arst Mid-Tone Shadow Ink blazinic piše, da so vodoodporne za vodene barvice in markerje, zato sem želela preizkusiti kako/če reagirajo z vodo v različnih situacijah in kakšen je končni rezultat. Uporabila sem isto blazinico (v barvi Cornflower), isto štampiljko (Drippy Lines Bold Prints)in isti papir (Daler-Rowney 190 g/m2 90lb watercolour A4 papir). To so rezultati: 
1. Ink on dry paper / odtis na suh papir
2. Ink on dry paper and then sprayed with water / odtis na suh papir naknadno zmočen
3. Ink on stamp sprayed with water then pressed on dry paper / namazana štampiljka poškropljena z vodo in nato odtisnjena na suh papir
4. Ink on wet paper /odtis na moker papir

5. Ink on stamp sprayed with water then pressed on wet paper / namazana štampiljka poškropljena z vodo in nato odtisnjena na moker papir
I'm sorry about lost focus on number 4. My camera did not want to focus on this one no matter what I did.
Opravičujem se za pomanjkanje ostrine pri številki 4. Moj fotoaparat ni želel izostriti te slike ne glede na to, kaj sem naredila z njim. 

This paper is not completely smooth so even the first stamping is not perfect, but difference in colour is noticeable even on photos. Wetting the stamped area in second example did not make the image blurry in any way, but it did become a bit lighter.

Papir, ki sem ga uporabljala ni povsem gladek, tako da tudi prvi odtis ni perfekten, se pa zelo jasno vidi razlika v barvi med posameznimi odtisi. Ko sem odtis pri drugem primeru zmočila, se barva ni razlila ali zamazal, je pa možno opaziti rahlo svetlejši odtenek. 

These were fun to make and I can use them in some future projects. Now you will know which method you need to use for the look you are going for.

Prav zabavno je bilo eksperimentirati z različnimi kombinacijami, imam pa tudi nekaj materiala za naprej. Zdaj pa boste tudi vi vedeli katero metodo morate uporabiti za želen končni rezultat.  

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

No comments :

Post a Comment