25 Days of Joy/25 Dni Veselja #9

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I made another Christmas ornaments set of cards using some masking, Gansai Tambi, Perfect Pearls and glitter paper.
Tudi danes imam za vas set voščilnic z ornamenti, pri katerih sem uporabil nekaj maskiranja, Gansai Tambi akvarele, Perfect Pearls sprej in bleščeč papir. 


I used a long strip of water colour paper and stamped the ornaments with some masking all over. I coloured them using Gansai Tambi watercolours and then sprayed them with Perfect Pearls mist.
Na dolg kos akvarelnega papirja sem odtisnila ornamente z nekaj maskiranja, jih pobarvala z Gansai Tambi barvami in vse skupaj posprejala s Perfect Pearls. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam čudovit dan!


CASE a designer #2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

With A Blog Named Hero challenge in mind I'm CASEing Jessica Frost-Ballas. This is the card that inspired me.
 Glede na izziv na A Blog Named Hero bo moj navdih Jessica Frost-Ballas. To je voščilnica, ki me je navdihnila.
I used the same technique of watercolouring with Distress Ink and the stamping a background stamp with water on top of that. I used the Haxagon background stamp from Hero Arts.
Uporabila sem enako tehniko, saj sem pobarvala akvarelni papir z Distress blazinicami in nato z mokro štampiljko "odtisnila" vzorec. Uporabila sem Hero Arts Hexagon background štampiljko.
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

I'm entering this cards into A Blog Named Hero challenge Copy a Designer and gallery over at Najlepši par.

25 Days Of Joy / 25 Dni Veselja #8

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I have a set of three cards using a new stamp to me from Najlepši par. I used Gansai Tambi watercolours.
Danes sem naredila set treh voščilnic z novimi štampiljkami Najlepšega para. Uporabila sem Gansai Tambi akvarelne barve. 
I used three different outlines. First is with a black ink (Versafine), second is silver embossing powder and third is made with white embossing powder.
Uporabila sem tri različne medije odtisa. Prvi je črn (Versafine blazinica), druga je narejena s srebrnim embosirnim prahom, tretja pa z belim. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnice dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #7

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I'm trying to catch up today with two cards using the same stamp, watercolour with Distress ink and embossing, but they look quite different.

Danes poskušam ujeti urnik z dvema voščilnicama na katerih sem uporabila isto štampiljko, embosiranje in barvanje z Distress blazinicami, končni rezultat pa je precej različen. 
I used gold embossing powder in the first for the bells and sentiment and three different colours of Distress ink. I also added some paint drops on the rest of the panel. There are strips of gold glitter paper on both edges.

Na prvi sem uporabila zlat embosirni prah za zvončke in voščilo ter tri različne barve Distress blazinic. Te tri barve sem poškropila tudi po celotnem ozadju. Na obeh robovih je trak bleščečega zlatega papirja. 
I dry embossed some water colour paper for the second one and white embossed the bells. After some colouring I added sentiment cut from the same gold glitter paper I used on the first one.

Kos akvarelnega papirja sem embosirala z reliefno srajčko in z belim prahom embosirala odtis zvončkov. Nekaj preprostega barvanja z Distress blazinicami in izrezana voščila Najlepšega para iz istega bleščečega papirja, kot pri prvi voščilnici. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #6

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

This set of cards was made for last week, but I did not manage to post them. The bells are all paper pieced like ornaments from Wednesday and I used dry embossed background for them.
Ta kompletek voščilnic bi moral biti objavljen prejšnji teden, pa mi ni uspelo. Zvončki so sestavljeni iz različnih vzorčastih papirjev, kot ornamenti prejšnje srede, za ozadje pa sem uporabila embosirne mapice.
I used embossing folders that have a "label" incorporated into the design so I could use that for my sentiment and the bells.
Uporabila sem embosirne mapice, ki imajo vključeno ravno površino v obliki okrasne oblike, kar sem uporabila za voščilo in zvončke.

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #5

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I made a few "usual" paper piecing cards using some pattern paper in different combinations.

Danes sem naredila par "običajnih" voščilnic s sestavljanjem iz vzorčastega papirja v nekaj barvnih variantah. 

First one is all green. I stamped the ornament on one pattern paper and the added cut out parts from other papers (it's a bit quicker that cutting everything out and the putting it back together).
Prva je zelena. Ornament sem odtisnila na vzorčast papir in nato dodajala izrezane dele iz drugih vzorcev (palce hitrejša varianta). 

Second is classic red and green.
Druga je klasična rdeče zelena. 

Third one is covered in glitter foil to make the ornament extra sparkly.
Pri tretji pa je ornament prevlečen z bleščečo folijo za ekstra svetlikanje. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 


CASE a designer

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

It's Copy a designer challenge over at A Blog Named Hero for this month and I'm CASEing Michelle Lupton. When I think of Michelle I imagine stencils, ink blending, background stamps and watercolour. I went with stencil and ink blending for today. I hope Michelle doesn't mind :)
Ta mesec je na A Blog Named Hero Izziv Kopiraj oblikovalca in za muzo sem si izbrala Michelle Lupton. Ko pomislim na Michelle mi padejo na pamet plastične šablone, senčenje z blazinicami , štampiljke za ozadje in akvarel. danes sem si izbrala kombinacijo plastične šablone in senčenja. Upam, da Michelle nima nič proti :) 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

I'm entering this card into Copy a designer challenge over at A Blog Named Hero.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja # 4

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I got into some paper piecing today by colouring each set of bells with one colour (using blending tool) and the cutting them apart and gluing them to a die cut piece.

Danes sem se lotila sestavljanja odtisa iz dveh odtisov zvončkov, ki sem jih razrezala in ponovno sestavila skupaj na okroglem izrezku. 
I used some pattern paper for the background and added some stamping on the lighter one and a sentiment in red and I heat embossed the sentiment on the white pattern paper for the other.

Za ozadje sem uporabila nekaj vzorčastega papirja in na svetlejši kos naredila še nekaj odtisov in voščilo v rdeči barvi, na rdeč kos pa sem z belim prahom embosirala voščilo. 
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 


25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #3

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I played with an ornament stamp today and heat embossed it both times with a very different end result.

Danes sem se poigrala s štampiljko okraska, ki sem jo obakrat embosirala na koncu pa je nastalo dvoje precej različnih obeskov. 
I used glitter embossing powder in turquoise colour for the first card and then just kissed some colour on it with a sponge dauber. I also heat embossed the sentiment.

Za prvo voščilnico sem odtis embosirala z bleščečim embosirnim prahom v turkizni barvi, ki sem mu dodala samo malo barve z malo blazinico za senčenje. Z enakim prahom sem embosirala tudi voščilo Najlepšega para. 
I used White Pearl embossing powder for the second one, added shading with Distress Ink and some Perfect Pearls powder. I stamped Hero Arts background stamp on my card base in Versa Mark and brusher Perfect Pearls powder over it.

Za drugi okrasek sem uporabila White Pearl embosirni prah in ga pobarvala z Distress Ink blazinico, določene dele pa sem senčila s Perfect Pearls prahom. Na osnovo voščilnice sem odtisnila Hero Arts ozadje z Versa Mark blazinico in nanj nanesla Perfec Pearls prah. 
Both cards come together in no time and you can play with what you have. Thank you for coming over and have a great day!

Obe voščilnici lahko narediš dokaj hitro in se zraven še poigraš s tistimi pripomočki, ki jih imaš že na zalogi. Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Prvo voščilnico dodajam v novembrsko galerijo Najlepšega para.

25 Days of Joy 7 25 Dni Veselja #2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I hope you enjoyed my first day of this year's series. Today I have another option for mass production that you can make more or less complicated. I used the same kind of stamp than two days ago just a different motif.

Upam, da vam je bil všeč prvi dan letošnje serije.  Danes imam za vas dve voščilnici z novo idejo za masovno produkcijo, ki jo lahko bolj ali manj zakomplicirate. Uporabila sem enake vrste štampiljko, kot v ponedeljek, le drugačen motiv.
I heat embossed it in silver and added some Distress Ink water colouring using just one shade of blue with more or less water added.

Najprej sem s srebrnim prahom embosirala odtis in ga nato pobarvala s samo enim odtenkom Distress Ink blazinice, ki sem ji dodala več ali manj vode. 
For the other one I used water proof ink and three different Distress Ink colours. I just coloured in the spaces, not really looking to make it realistic.

Za drugo sem uporabila vodoodporno blazinico in jo nato pobarvala s tremi različnimi blazinicami. Cilj ni bil realistična končna podoba, samo barvala sem različna polja. 
I used a plain cardstock in both cases and it worked with no problem. This kind of colouring is fun and easy, because there is no right or wrong way and there is no shading needed. Give it a go :)

V obeh primerih sem uporabila navaden karton in ni bilo nobenih težav. Takšna vrsta barvanja je zelo zabavna in hitra, ker ni nobenih pravil in natančnega senčenja. Poskusite :) 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Voščilnici dodajam v izziv CRAFTalnice: Pobarvan motiv.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #1

Hello everyone!


Lepo pozdravljeni! 

I'm back with my 25 Days of Joy series again. Today I'm starting with a few cards that are perfect for mass production. This stamp is from Marianne Design and it's a doodle stamp. Look of doodle with just one stamp. I have three versions to inspire you.

No, pa sem nazaj s 25 Dni Veselja. Danes začenjam z voščilnicami, ki so primerne za masovno produkcijo. Štampiljka je od Marianne Design in se poigra s trendom doodle s samo enim odtisom. Danes vam bom predstavila tri variante. 
First one is made with ink pads that I mixed on the stamp and then stamped it. 

Prva je narejena z barvnimi blazinicami, ki sem jih kar na štampiljki zmešala skupaj in šele nato odtisnila. 
Second one is stamped with Versa Mark and brushed over with Perfect Pearls.

Druga je odtisnjena z Versa Mark blazinico in preko odtisa sem nanesla Perfect Pearls prah. 
Last one is made with emboss resist.

Zadnjo pa sem naredila s tehniko emboss resist. 
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Zeleno voščilnico dodajam v oktobrsko galerijo Najlepšega para.