25 Days of Joy/25 Dni Veselja #9

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I made another Christmas ornaments set of cards using some masking, Gansai Tambi, Perfect Pearls and glitter paper.
Tudi danes imam za vas set voščilnic z ornamenti, pri katerih sem uporabil nekaj maskiranja, Gansai Tambi akvarele, Perfect Pearls sprej in bleščeč papir. 


I used a long strip of water colour paper and stamped the ornaments with some masking all over. I coloured them using Gansai Tambi watercolours and then sprayed them with Perfect Pearls mist.
Na dolg kos akvarelnega papirja sem odtisnila ornamente z nekaj maskiranja, jih pobarvala z Gansai Tambi barvami in vse skupaj posprejala s Perfect Pearls. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam čudovit dan!


CASE a designer #2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

With A Blog Named Hero challenge in mind I'm CASEing Jessica Frost-Ballas. This is the card that inspired me.
 Glede na izziv na A Blog Named Hero bo moj navdih Jessica Frost-Ballas. To je voščilnica, ki me je navdihnila.
I used the same technique of watercolouring with Distress Ink and the stamping a background stamp with water on top of that. I used the Haxagon background stamp from Hero Arts.
Uporabila sem enako tehniko, saj sem pobarvala akvarelni papir z Distress blazinicami in nato z mokro štampiljko "odtisnila" vzorec. Uporabila sem Hero Arts Hexagon background štampiljko.
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

I'm entering this cards into A Blog Named Hero challenge Copy a Designer and gallery over at Najlepši par.

25 Days Of Joy / 25 Dni Veselja #8

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I have a set of three cards using a new stamp to me from Najlepši par. I used Gansai Tambi watercolours.
Danes sem naredila set treh voščilnic z novimi štampiljkami Najlepšega para. Uporabila sem Gansai Tambi akvarelne barve. 
I used three different outlines. First is with a black ink (Versafine), second is silver embossing powder and third is made with white embossing powder.
Uporabila sem tri različne medije odtisa. Prvi je črn (Versafine blazinica), druga je narejena s srebrnim embosirnim prahom, tretja pa z belim. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnice dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #7

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I'm trying to catch up today with two cards using the same stamp, watercolour with Distress ink and embossing, but they look quite different.

Danes poskušam ujeti urnik z dvema voščilnicama na katerih sem uporabila isto štampiljko, embosiranje in barvanje z Distress blazinicami, končni rezultat pa je precej različen. 
I used gold embossing powder in the first for the bells and sentiment and three different colours of Distress ink. I also added some paint drops on the rest of the panel. There are strips of gold glitter paper on both edges.

Na prvi sem uporabila zlat embosirni prah za zvončke in voščilo ter tri različne barve Distress blazinic. Te tri barve sem poškropila tudi po celotnem ozadju. Na obeh robovih je trak bleščečega zlatega papirja. 
I dry embossed some water colour paper for the second one and white embossed the bells. After some colouring I added sentiment cut from the same gold glitter paper I used on the first one.

Kos akvarelnega papirja sem embosirala z reliefno srajčko in z belim prahom embosirala odtis zvončkov. Nekaj preprostega barvanja z Distress blazinicami in izrezana voščila Najlepšega para iz istega bleščečega papirja, kot pri prvi voščilnici. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #6

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

This set of cards was made for last week, but I did not manage to post them. The bells are all paper pieced like ornaments from Wednesday and I used dry embossed background for them.
Ta kompletek voščilnic bi moral biti objavljen prejšnji teden, pa mi ni uspelo. Zvončki so sestavljeni iz različnih vzorčastih papirjev, kot ornamenti prejšnje srede, za ozadje pa sem uporabila embosirne mapice.
I used embossing folders that have a "label" incorporated into the design so I could use that for my sentiment and the bells.
Uporabila sem embosirne mapice, ki imajo vključeno ravno površino v obliki okrasne oblike, kar sem uporabila za voščilo in zvončke.

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!